Friday, October 11, 2013

Fisketur

Kan jo ikke lage layouter uten noen stensiler. Har har jeg igjen brukt distress ink sammen med stensilene., men også skjult litt misting som er under det meste av ark/bilder/dekos.


Zva produkter:

[CRS-06CA-102 - Flourish - jet crystal]

Flourish - jet crystal

Her er bakgrunnen


No comments:

Post a Comment