Thursday, April 22, 2010

Reklamasjon hos Posten

Nå har jeg sendt inn en reklamasjon til Posten og klaget på at hverken mitt Scrapbook Nook kit som ble sendt fra USA 29 mars ikke har kommet eller at mine Stellas gevinster som ble sendt 1 april har kommet. Er det noen på Posten som stjeler scrapbook pakker ??????  Regner ikke med at det skjer noe, men likevel, jeg har i det minste klaget.

Ingen barn vil sove, det betyr at det blir vanskelig for meg å pakke pysselsaker til lördagens treff.

No comments:

Post a Comment