Tuesday, April 27, 2010

J.....a posten

I dag kom brevene fra posten med svar på mine reklamasjoner. De takker for hjelp med kunde et eller annet, men de gjör jo ingenting med sakene.  Nederst står det: ärendet är avslutad. Deprimerende. Var jo ting for ganske mange hundre kroner som enten hadde vunnet eller betalt for.  Kan jo miste pyssellysten av mindre.  Får glede meg over at jeg nå kan bestille perler for 200 kroner fra Lilla Pärlan.

No comments:

Post a Comment