Friday, October 16, 2009

Blir nok disket..

Fornöyd som jeg var over at jeg hadde gjort ferdig og sendt inn et bidrag så går jeg tilbake til bloggen og hva oppdager jeg, jo det var krav om at man skulle bruke et av deres stempler - som jeg jo så klart IKKE eier noen av. De eneste stemplene jeg har er swirler og flourishes samt noen God Jul stempler, så da blir jeg jo disket.

No comments:

Post a Comment